Regulamin

Regulamin spotkań z psychologiem


Poniższy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy stronami – Tobą, Szanowny Kliencie, a specjalistą podczas wizyt indywidualnych, dla par lub coachingu.

1. Odwoływanie wizyt.

Umówione spotkanie może zostać anulowane lub przesunięte z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 24 godzinnym. Odwołanie/przełożenie spotkania po tym terminie, lub niestawienie się, skutkuje poniesieniem przez Ciebie 100 % kosztów nieodbytego spotkania. Zmiany/anulowania terminu możesz dokonać telefonicznie lub przez sms.

2. Poinformowanie o spóźnieniu.

Informacje o ewentualnym spóźnieniu przekaż smsem, psycholog zaczeka na Ciebie. W przypadku braku informacji czas oczekiwania psychologa to 15 minut.

Regulamin spotkań ON-LINE


Poniższy regulamin określa zasady współpracy ON-LINE pomiędzy stronami – Tobą, Szanowny Kliencie, a specjalistą.

1. Skontaktuj się telefonicznie w celu umówienia spotkania on-line: + 48 660 454 767

2. Opłać umówione spotkanie przelewem na konto bankowe i prześlij potwierdzenie przelewu e-mailem: biuro@essentiaszkolenia.pl, nie później niż 24 h przed wyznaczonym spotkaniem.

Dane do przelewu:

Paula Mroczkowska
Credit Agricole Bank Polska S.A.: 59 1940 1076 5091 1444 0000 0000

3. W umówionym terminie wykonaj połączenie za pomocą Skype, właściwy nick to: paulamroczkowska