Szkolenia

Jaki jest cel szkoleń kompetencji miękkich dla Biznesu?

Mają za zadanie wyposażyć uczestnika w wiedzę wspierającą proces rozwojowy. Każda nabyta wiedza, wdrażana w rzeczywistości zawodowej, stanowi niezaprzeczalną korzyść dla organizacji oraz pracownika. Nabyte umiejętności poszerzają i uzupełniają wachlarz zachowań, technik i umiejętności w określonych obszarach.

Kiedy warto zorganizować szkolenie zamknięte?

- budujesz przewagę konkurencyjną i wiesz, że jej podstawą jest kapitał ludzki,
- oczekujesz, że szkolenie uwzględni specyficzne potrzeby pracowników organizacji,
- w szkoleniu weźmie udział minimum 5 osób – w myśl zasady opłacalności finansowej,
- zależy Ci na elastyczności miejsca i czasu,
- doceniasz wartość poszkoleniowego wsparcia trenera.

Szkolenia i warsztaty dla organizacji

Zapraszam do korzystania z oferty szkoleń umiejętności psychospołecznych. Każde ze szkoleń tworzone jest w oparciu o precyzyjną diagnozę specyficznych potrzeb organizacji, gdyż jako praktyk Biznesu kieruję się zasadą najwyższej opłacalności inwestycyjnej.

Specjalizuję się w prowadzeniu szkoleń z zakresu:

  • - technik sprzedaży i perswazji,
  • - rozwoju osobistego ,
  • - radzenia sobie ze stresem,
  • - przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
  • - aktywizacji zawodowej,
  • - skutecznej komunikacji,
  • - automotywacji i sztuki akceptowania porażek,
  • - przeciwdziałania mobbingowi w organizacjach.

Szkolenia dla lekarzy

Praca w branży lekarskiej wiąże się ze wyjątkowymi wyzwaniami, zadaniami i obciążeniami. Zapraszam do skorzystania ze szkoleń w obszarach: budowanie relacji z pacjentem, komunikacja, redukcja stresu, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, pozyskiwanie nowych pacjentów, budowanie profesjonalnego wizerunku, i innych. Indywidualny program szkolenia powstaje w oparciu o potrzeby zleceniodawcy – przychodni, szkół o profilu medycznym, firm farmaceutycznych, organizatorów konferencji.