Terapia

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą wsparcia i leczenia osób poszukujących zmiany, doświadczających różnego rodzaju kryzysów. Poprzez dialog terapeuty z klientem rozpoznany zostaje specyficzny dla klienta, wewnętrzny świat. W oparciu o wyłaniające się informacje i możliwości, określone zostają cele terapii, najczęściej dotyczące zmiany postaw, zachowań, czy rozwoju kompetencji emocjonalnych.

Terapia daje możliwość przekroczenia dotychczasowych granic, szanse na rozwój oraz zmiany. Proces zwiększania własnej świadomości, zachodzący podczas psychoterapii, to jednoczesne branie odpowiedzialności za budowanie nowych dróg, rozwiązań, przechodzenie do nowych szans i podejmowanie wyzwań.

Terapia przebiega w atmosferze życzliwości i szacunku dla pacjenta.

Do kogo skierowana jest pomoc?

Do osób:

  - przeżywających kryzysy sytuacyjne, życiowe,
  - dążących do poprawy relacji z ludźmi - w życiu zawodowym i prywatnym,
  - borykających się z nieśmiałością i obniżonym poczuciem własnej wartości,
  - z obniżonym nastrojem,
  - przeżywających utratę bliskiej osoby,
  - z problemami w radzeniu sobie ze stresem, emocjami,
  - pragnących poradzić sobie z depresją, nerwicą,
  - doświadczających objawów psychosomatycznych np.: bóle głowy, zaburzenia snu,
  - poszukujących ścieżki rozwoju zawodowego,
  - obserwujących wypalenie zawodowe,
  - innych problemów.


Proponowane formy pomocy:


Konsultacja

Jest to wstępne spotkanie mające na celu rozpoznanie problemu klienta, a także określenie najwłaściwszej formy pomocy. W zależności od problemu może ograniczyć się do jednego lub kilku spotkań. Często jest to moment decyzji o podjęciu terapii. Czas trwania spotkania to 50 minut

Terapia indywidualna

Jest to rozmowa, w której uczestniczy wyłącznie klient i psychoterapeuta. Spotkania zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie, a ich ilość zależy od potrzeb klienta: kilka lub kilkanaście, czasami więcej. Czas trwania spotkania to 50 minut

Terapia par

Każdy związek mierzy się z trudnościami od czasu do czasu. Większość z nich partnerzy pokonują samodzielnie. Profesjonalna pomoc z zewnątrz pozwala spojrzeć na związek z nowej perspektywy, sprzyja znalezieniu zasobów niezbędnych do procesu zmian. Czas trwania spotkania to 60 minut

Psycholog on-line

Nie zawsze możliwy jest bezpośredni kontakt z psychologiem. Jeśli mieszkasz poza Poznaniem lub Koszalinem, zachęcam do skorzystania z pomocy przez komunikator skype. O szczegółach organizacyjnych przeczytaj w regulaminie spotkań on-line Czas trwania spotkania to 50 minut