Coaching

Czym jest coaching?

Coaching jest jednym ze sposobów na szeroko rozumianą zmianę. Polega na wytyczaniu indywidualnej ścieżki rozwoju i określaniu celów, z równoczesnym wzmacnianiem osobistych cech pomagających w osiągnięciu zmiany. Coaching może dotyczyć obszarów zawodowych oraz pozazawodowych.

Coaching, w odróżnieniu od terapii, koncentruje się na przyszłości klienta oraz pracy w oparciu o możliwości. Coach towarzyszy klientowi w wyborze najwłaściwszej z dróg, pomaga w starcie, jednak to zaangażowanie klienta pozwala na osiągnięcie mety.

Jak pracuje coach?

Coach moderuje zachodzące procesy, inspiruje, zachęca do osobistych odkryć. Podczas pracy wykorzystuje wiele różnorodnych narzędzi: dialog, wizualizacje, gry i zadania, testy itp.

Korzyści dla klienta:

  - zwiększona samoświadomość siebie, predyspozycji, talentów,
  - podwyższona efektywność działań, wyraźniejsze cele,
  - wzrost poziomu satysfakcji życiowej,
  - lepsze radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi, stresem,
  - podniesienie kompetencji w wybranych zakresach: autoprezentacji, skutecznym zarządzaniu zespołem, organizacji czasu, itp.

Korzyści dla organizacji:

  - realizacja celów indywidualnych w zgodzie z celami organizacji,
  - wzrost zaangażowania i efektywności pracowników,
  - poprawa pracy zespołowej i zmniejszenie rotacji pracowników,
  - wzmocnienie organizacji poprzez podnoszenie kompetencji kluczowych pracowników.


Rodzaje coachingu:


Coaching zawodowy

Skupia się na rozwoju obszaru związanego z wykonywana pracą zawodowa lub planowaną zmianą stanowiska.

Coaching ścieżki zawodowej

Ma na celu wspieranie klienta w procesie wyboru i wytyczania drogi zawodowej. Dotyczy osób młodych, podejmujących takie wyzwanie pierwszy raz, a także osób ze znaczącym stażem zawodowym, pragnących dokonać zmian.

Coaching osobisty, życiowy

Dotyczy osobistej sfery życia klienta i koncentruje się wokół zmian w tym właśnie obszarze. Potencjalne obszary pracy to sytuacje związane z relacjami towarzyskimi, rodzinnymi, zmiana ról życiowych, osiąganie większej satysfakcji życiowej i wiele innych.

Coaching wypalenia zawodowego

Pozwala na odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Ma na celu przywrócenie dawnej energii i satysfakcji zawodowej, odnalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Wspiera powrót na drogę sukcesów zawodowych.

Coaching medyczny

To propozycja dla lekarzy, lekarzy stomatologów, dla osób które w swojej pracy koncentrują się na zdrowiu i dobrostanie innych ludzi. Coaching medyczny m.in. przybliża klientowi obszar umiejętności radzenia sobie ze specyficznymi przeciążeniami typowymi dla zawodów medycznych.

Czas trwania spotkania coachingowego to od 50-100 minut